MC Networking

PPP-të / BB: Qeveria të bëhet më e përgjegjshme dhe të monitorojë kontratat (VIDEO)

Banka Botërore kërkon që qeveria Shqiptare të jetë më e përgjegjshme në monitorimin e kontratave koncensionare. Në analizën e publikuar së fundmi Banka Botërore sygjeron që të ngrihet një kuadër i fuqishëm monitorimi për të adresuar rreziqet fiskale dhe për të mbrojtur vlerën e parave.

  • Comments

0 Comments:

Scroll to Top